Privatlivspolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Deenuna. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Udgiver

Deenuna
CVR: 40499660
Svendsagervej 20B
5240 Odense NØ
Tlf +45 20965155
info@deenuna.com
Dataansvarlig: Deenuna

1. Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. fulde navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
Deenuna indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
Besøger vores hjemmeside
Gennemfører et køb af vores produkter
Opretter en kundekonto
Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Analyseredskaber

For at kunne få den bedste indsigt og sammenligning af data for vores hjemmeside, bruger vi Google Analytics og Facebook Pixels som analyse redskaber, som tager udgangspunkt i ovenstående anonyme data. Du har til enhver tid ret til ikke at blive inkluderet i vores analyser – dog sætter vi pris på, at du hjælper os med at gøre vores hjemmeside bedre, så vi kan forstå, hvad og hvor vi skal fokusere vores indsats.

2. Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.
Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.
Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

3.Dataopbevaring

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Sikkerhed og databrudsprocedurer

Deenuna bruger simply som hostingudbyder. De som vores databehandler træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Såfremt vores databehandler måtte blive bekendt med et persondatasikkerhedsbrud, hvorved forstås et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, er vores databehandler forpligtet til uden unødig forsinkelse at søge at lokalisere et sådan brud og søge at begrænse opstået skade i videst muligt omfang, samt i det omfang det er muligt reetablere eventuelt mistede data. Vores databehandler er endvidere forpligtet til uden unødig forsinkelse at underrette Deenuna efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden. Databehandleren skal herefter uden unødig forsinkelse, i det omfang det er muligt, give skriftlig meddelelse til Deenuna, som så vidt muligt skal indeholde:

a) En beskrivelse af karakteren af bruddet, herunder kategorierne og det omtrentlige
antal berørte registrerede og registreringer af personoplysninger

b) Navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren.

c) En beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af bruddet.

d) En beskrivelse af de foranstaltninger, som vores databehandler eller underdatabehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet, herunder foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

Andre modtagere af personoplysninger

  • Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
  • Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirmaer med henblik på levering af dine indkøb.
  • Vi har vores webshop og e-mail hos Simply og alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simply datacentre.
  • Vi har vores betalingssystem gennem Stripe og Paypal

Vi har indgået databehandleraftaler med vores ovenstående databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@deenuna.com